Toelichting

--

Kwaliteit

Voorbereiding voor de westzijde van Station Naarden-Bussum loopt, waarin uitbreiding van fiets-parkeren wordt meegenomen. Vanwege diverse ontwikkelingen met betrekking tot de stationsomgeving Naarden-Bussum, zijn uitbreidingen van fiets-parkeren sterk vertraagd. Uitvoering werd verwacht in 2021, maar zal nu zeker niet voor eind 2022 zijn. De vertraging in het opstellen van een visie voor de oostzijde is daar mede debet aan. 

Voor Bussum Zuid is een plan opgesteld om extra fietsparkeerplaatsen te maken. Dit heeft nog niet tot realisatie geleid. Nadere afspraken met NS zijn nodig.