Toelichting

--

Kwaliteit

Bij station Naarden-Bussum worden op termijn extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd aan de westzijde. Dit gebeurt ten tijde van de herinrichting van het stationsgebied aan de westzijde. De planvorming hiertoe is afgerond.
Er is een plan opgesteld om extra fietsparkeerplaatsen aan de oostzijde van station Bussum-Zuid te realiseren.
Er is een voorstel uitgewerkt om het aantal parkeerplaatsen bij winkels op te hogen, waarbij aandacht is voor buitenmodelfietsen.
Er is een proef geweest met een bewaakte fietsenstalling bij de bibliotheek.