Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 zijn er geen bouwinitiatieven geweest die gebruik hebben gemaakt van de compensatieregeling.