Toelichting

--

Kwaliteit

Dit is o.a. een van de onderdelen van het programma van Eisen van de nieuwe Sporthal Bredius.