Toelichting

--

Kwaliteit

Het project “taxeren op basis van gebruiksoppervlakte” (waarderingskamer) heeft voor gemeente Gooise Meren als uitgangspunt dat de gevolgen voor de OZB tarieven en de WOZ-waardes zo klein mogelijk worden gehouden. 
Het project is eind augustus 2021 afgerond en de herwaardering op basis van m2 was medio januari 2022 gereed. Overall is gebleken dat de omvorming naar m2 geen significante invloed heeft gehad op de waardering. Op individueel niveau kan dit anders zijn.
Er is door het project ook een kwaliteitsslag in het bestand gemaakt waardoor de waarde kan afwijken ten opzichte van vorig jaar.
De gemiddelde waardestijging van de woningen tussen de waarde peildatum 1 januari 2020 en 1 januari 2021 is 10,6%, hetgeen nagenoeg aansluit bij de aanname in de begroting van 11%.