Toelichting

--

Kwaliteit

Door dagelijks te rapporteren en de verkregen meldingen ontstaat er een beeld van plaatsen waar meer overlast is dan op andere plekken. Het kan hier gaan om jeugdoverlast, vernieling, parkeeroverlast en zwerfvuil. Hier wordt dan ook vaker gesurveilleerd. Hierin wordt nauw samengewerkt met de afdeling OOV, politie en andere instanties zoals Versa en jongerenwerkers. In kader van toezicht op de Noodverordening Covid-19 wordt  met de politie nauw samengewerkt om de hotspots in beeld te brengen en te handhaven op plekken waar groepsvorming plaatsvindt.