Toelichting

--

Kwaliteit

Hier is in 2021, mede als gevolg van de Corona-pandemie, niet veel gebruik van gemaakt. Deze mogelijkheid gaan we meer bekend maken door middel van nieuwsbrieven en attenderen tijdens bijeenkomsten met sportverenigingen.