Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is een projectleider aangesteld met de opdracht om een haalbaarheidsstudie te doen naar de zonnegeluidswal Naarderwoonbos. Er is een start gemaakt met het opstellen van een projectplan en participatieplan.