Toelichting

--

Kwaliteit

Er is bij onze inwoners en organisaties behoefte aan een overzicht van lokale instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, en maatschappelijke dienstverlening. Inmiddels is er de Gids Wonen, Welzijn en Zorg (uitgebracht door Versa Welzijn) waarin veel informatie over een groot aantal diensten of activiteiten van diverse organisaties is te vinden. Ook zijn er flyers over het aanbod van het Netwerk vrijwillige thuishulp en over de activiteiten van het Netwerk Meedoen. Er is dus al veel van de gewenste informatie beschikbaar. dit in aanmerking nemende en vanwege prioriteitstelling in de werkzaamheden is niet onderzocht of naast deze beschikbare informatie er nog een meerwaarde kan zijn van een eventueel (nog te ontwikkelen) sociale kaart. En hoe deze is te koppelen aan de digitale kaarten die horen bij de Omgevingsvisie. Dit wordt doorgeschoven naar 2022.