Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben wij de watergangen / oppervlaktewater en stranden volgens planning gemaaid en geschoond.