Toelichting

--

Kwaliteit

Met en na het opstellen van de visie wonen met zorg, wordt het gesprek aangegaan in de vierhoek. Zie ook de werkwijze die gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van de woonzorgvisie en het uitvoeringsplan, waarbij alle stakeholders wonen, zorg, welzijn en inwoners/(vertegenwoordigers van) doelgroepen nadrukkelijk vanaf het begin betrokken zijn.