Toelichting

--

Kwaliteit

De convenantpartners (Fietsersbond, Platform Gooise Meren toegankelijk?!, seniorenraad en woonadviescommissie)  zijn betrokken geweest bij voorgenomen bouwplannen en projecten voor de inrichting van de openbare ruimte. Hun adviezen hebben bijgedragen aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het eindresultaat. In 2021 zijn er twee meetings geweest met de partners, één digitaal en één live.