Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben we “on the job” kunnen leren tijdens onze inzet bij de pandemie. Door de beperkende maatregelen zijn er verder weinig tot geen trainingen aangeboden om kennis op het gebied van crisisbeheersing te verbreden. Daarnaast werden de personen die zich bezighouden met het organiseren en begeleiden van trainingen op het gebied van crisisbeheersing zowel lokaal als regionaal ingezet in de huidige pandemie. 
Leerpunten en ervaringen vanuit de huidige pandemie werden regionaal op uitvoerend en bestuurlijk niveau gedeeld. 
Daarnaast is er regionaal geoefend en getraind op het thema “overstromingen”. Ook Gooise Meren heeft hier bestuurlijk en ambtelijk aan meegedaan.