Toelichting

--

Kwaliteit

De GGD heeft als gevolg van corona op 95 van de 158 locaties inspecties/controles uitgevoerd bij kinderdagverblijven/BSO en VSO (particulieren) in het kader van de Wet Kinderopvang. Onder normale omstandigheden worden alle locaties bezocht. Bij constatering van onrechtmatigheden handhaaft de gemeente. Hiertoe worden volgens het vastgestelde beleidskader verschillende stappen gezet. Meestal lukt het op voorhand om de onrechtmatigheden op te lossen voordat het protocol in werking moet worden gezet. Er zijn 13 overtredingen geconstateerd, de gemeente heeft 5 keer handhavend opgetreden. 
De gemeente registreert alle nieuwe centra voor kinderopvang en verwerkt de mutaties. Er zijn over 2021 geen bijzonderheden te melden.