Toelichting

--

Kwaliteit

Het Kindcentrum Muiderkring in Muiden is in oktober 2021 opgeleverd en is per januari 2022 in gebruik genomen door de scholen en kinderopvang. Met de realisatie van het kindcentrum is er voor 587 leerlingen nieuwe onderwijsruimte gecreëerd. Dat betekent dat er in Muiden voldoende onderwijsruimte is tot en met de voorspelde piek van het aantal leerlingen in 2030. 

Andere ontwikkelingen zijn de volgende. In 2021 zijn de Juliana Daltonschool en de Indonschool opnieuw in gebruik genomen na een flinke renovatie. We hebben tijdelijke huisvesting georganiseerd voor de P.C. Hooftschool in Muiden en een tijdelijke speellokaal voor de Jozefschool in Muiden. Er is meer duidelijkheid over de uitgangspunten voor de restauratie van de Vondelschool. Daarnaast zijn we een gestart met de uitwerking van een programma-benadering voor onze onderwijshuisvesting en werken we samen met de VO-scholen aan een update van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de VO-scholen. Dat krijgt in 2022 verder vorm.