Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is de natuurbegraafplaats Nieuw Valkeveen in gebruik genomen. Gelet op de grote belangstelling zijn wij hiermee tegemoet gekomen aan de wensen van onze gebruikers.

Aan het begin van 2021 is de aula op begraafplaats Bussum na renovatie weer in gebruik genomen. De aanpassingen, waaronder de familiekamer en de livestreamverbinding, worden gewaardeerd door de gebruikers.