Toelichting

--

Kwaliteit

Het plaatsen van 'vraag-gestuurd' plaatsen van oplaadpalen is zo succesvol geweest dat er gewacht is met plaatsen van 'aanbod-gestuurd' plaatsen. Er is namelijk een hele redelijke dekkingsgraad ontstaan van mogelijkheden om elektrische auto's op te laden met het plaatsen van oplaadpalen op aanvraag. Daardoor waren locaties waar bij voorbaat grotere aantallen oplaadpalen konden worden geplaatst, niet duidelijk aan te geven. Dat laat onverlet dat de ambitie verder reikt. Wij zullen dit in 2022 nader duiden.