Toelichting

--

Kwaliteit

De kunst- en cultuurvisie is opgesteld maar nog niet vastgesteld. In 2021 is de erfgoedvisie vastgesteld. Op basis van deze visie zijn de historische panden in eigendom van de gemeente getoetst of zij een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van deze erfgoedvisie.

De uitkomst hiervan zal verwerkt worden in het in Portefeuilleplan Vastgoed 2022.