Toelichting

--

Kwaliteit

De zoektocht naar een andere locatie heeft vooralsnog geen succes gehad. De GAD en de gemeente blijven zoeken naar een geschikte locatie voor een afvalscheidingsstation dat aansluit bij de nieuwe grondstoffenvisie en hoe we in de gemeente uitvoering willen geven aan het grondstoffenbeleid.