Toelichting

--

Kwaliteit

Het Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden is in november 2021 opgeleverd door adviesbureau Interra. Interra heeft in opdracht van de gemeente Gooise Meren maatregelen uitgewerkt die volgen uit de kansen en knelpunten en een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de korte en (middel)lange termijn. De raad is hier in november 2021 middels een raadsmededeling over geïnformeerd.