Toelichting

--

Kwaliteit

De ontwerpnota bodembeheer is in 2021 vastgesteld door het college en ligt tot en met februari 2022 ter inzage voor zienswijzen. De nota heeft als basis de bodemkwaliteitskaart en legt de beleidsmatige kaders uit met betrekking tot grondverzet in de gemeente. De nota is integraal en in samenwerking met onder andere de OFGV opgesteld, zodat zij past in de Omgevingswet en de Omgevingsplannen.