Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is door de regionale samenwerking gewerkt aan de afronding van de (regionale) risicodialoog: het aanwijzen van kwetsbare plekken. Omdat dit voor Gooise Meren (nog) niet het benodigde resultaat heeft opgeleverd, is binnen de gemeente een vervolg gegeven aan deze dialoog. Dit proces wordt in het tweede kwartaal van 2022 afgerond.