Toelichting

--

Kwaliteit

Aan de hand van de ambities die benoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden, is in 2021 gestart met het voorbereidende onderzoek voor de ligplaatsverordening. Doel van dit onderzoek is van een aantal varianten inzicht te verkrijgen in de gevolgen voor inwoners, de financiële gevolgen en de impact op de gemeentelijke organisatie. De resultaten worden in 2022 opgeleverd en vormen het uitgangspunt voor de te maken keuzes ten behoeve van de ligplaatsverordening.