Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is hard gewerkt aan het opstellen van een integrale jeugdnota en ligt er een concept. In november 2021 is de Rekenkamercommissie een onderzoek gestart naar het jeugdzorglandschap in Gooise Meren. Vanuit dit onderzoek verwachten wij medio 2022 aanbevelingen waarmee we de (concept) jeugdnota kunnen actualiseren zodat deze nota voor de gemeenteraad een beter sturingsinstrument zal zijn. In december 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over het aanhouden van het aanbieden ter besluitvorming van de nota integraal jeugdbeleid aan de gemeenteraad.