Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is verder invulling gegeven aan de uitvoering van de SOK. Door de huidige pandemie is er iets vertraging opgelopen in de planning van een evaluatie van de SOK, maar inmiddels zijn de meeste gesprekken met verschillende betrokkenen gevoerd en loopt het evaluatieproces.