Toelichting

--

Kwaliteit

Vanwege capaciteit/prioritering wordt het opstellen van de doelgroepenverordening voorbereid in de regio en vervolgens uitgevoerd in 2022.