Toelichting

--

Kwaliteit

Aan de ontwikkeling van de beleidsnota is een uitgebreid participatietraject vooraf gegaan. Door de beperkingen in verband met de Covid-pandemie gebeurde dit onder meer via enquêtes, het burgerpanel, telefonische interviews, een klankbordgroep en via zoombijeenkomsten.  In de media is hier veel aandacht aan besteed. Met inwoners en culturele instellingen zijn gezamenlijk de bouwstenen voor de visie geformuleerd. Zo is het cultuurbeleid in co-creatie met hen gemaakt.