Toelichting

--

Kwaliteit

In lijn met het uitgangspunt om als gemeente alleen vastgoed in eigen bezit te hebben voor maatschappelijke taken, wordt een portefeuilleplan opgesteld. Historisch vastgoed (panden met een monumentale status) vormen  een aparte vastgoedcategorie. Om beredeneerd aan te geven welk historisch erfgoed nodig is voor het verwezenlijken van gemeentelijke doelstellingen, is eerder aangegeven dat een beleidskader zou worden opgesteld. Daartoe zijn in 2021 de ‘Toetsingscriteria historisch vastgoed’ door het college vastgesteld. De onderzoekslijst met daarop 18 monumentale objecten in gemeentelijk bezit, is daar vervolgens aan getoetst. Voor 2022 is verankering van het te behouden historisch vastgoed in het portefeuilleplan voorzien.