Toelichting

--

Kwaliteit

De implementatiefase is voltooid. In 2021 is een stichtingsbestuur benoemd en een werkorganisatie. Diverse marketingtools zijn ingezet. De stichting GM marketing heeft inmiddels een website in de lucht.