Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben verschillende medewerkers en ketenpartners trainingen gevolgd op het gebied van radicalisering en polarisatie.