Toelichting

--

Kwaliteit

Het platform ‘Gooise Meren toegankelijk?!’ toetste de routes van het Goois Natuurreservaat. Die bleken goed toegankelijk, behoudens enkele obstakels voor slechtzienden. Het Goois Natuurreservaat past die te zijner tijd aan, bij het onderhoud van de routes. Het deed verder de toezegging de routes te publiceren op de website.