Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 zijn indicatoren ontwikkeld voor programma 2 Veiligheid en programma 6 Werk en Inkomen. Deze indicatoren zijn, net zoals de eerder ontwikkelde indicatoren voor het product Duurzaamheid (programma 5), in de Programmabegroting 2022 opgenomen.