Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is de concept RES 1.0 Noord Holland Zuid verder uitgewerkt naar een definitief voorstel. Dit voorstel is voor de zomer van 2021 voorgelegd aan en vastgesteld door alle gemeenteraden in de regio. In de tweede helft van 2021 is gestart met verkenningen om de zoekgebieden binnen Gooise Meren verder uit te werken.