Toelichting

--

Kwaliteit

De ontwikkelingen rondom stikstof zijn afgelopen jaar volop in beweging geweest. Dat wordt op de voet gevolgd. Tot op heden heeft het niet tot vertraging of problemen geleid in projecten. Het is en blijft een aandachtspunt.