Toelichting

--

Kwaliteit

Sinds de in augustus 2019 uitgevoerde werkzaamheden aan het spoor is er veel veranderd. Vier overwegen zijn aangepast waardoor de oversteeklengte voor passerend auto- en langzaam verkeer korter is geworden. Ook een deel van de passerende treinen  rijdt harder ( max 130 i.p.v. 80 km/h) . Dit is zeker voor de beleving een grote verandering. zowel voor wachtende fietsers bij de overwegen als voor wachtende treinreizigers op het perron. ProRail heeft inmiddels de dichtligtijden van de overwegen gemeten en heeft hierover begin 2021 een rapportage opgeleverd. De algemene ervaring is dat er minder lang gewacht hoeft te worden.