Toelichting

--

Kwaliteit

Dit onderwerp is vanwege prioriteiten in het kader van beperkt beschikbare capaciteit in 2021 niet opgepakt. In kader van toekomstbestendige werklocaties is prioriteit gegeven aan het functioneren van het Kernwinkelgebied (centrum Bussum) en de aanloopstraten (Huizerweg en Laarderweg). Samen met de provincie is in 2021 onderzoek gedaan naar het functioneren van de Huizerweg. Het onderzoek naar formele werklocaties vindt alsnog plaats in 2022.