Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben wij een aanbesteding doorlopen voor de inkoop van de inburgeringslessen. Deze bestaan uit 3 taalroutes: de zelfredzaamheidroute (Z- route), de reguliere route (B1-route) en de route die de inburgeraar voorbereidt op vervolgonderwijs (onderwijsroute). Uiteindelijk is de aanbesteding voor de Z-route en de B1-route succesvol afgerond. Met betrekking tot de onderwijsroute zijn de gelden uit het Rijk dusdanig laag gebleken dat er in eerste instantie geen inschrijvingen zijn gekomen op deze route in de aanbesteding. Door een aanpassing in de prijsstelling zijn we inmiddels wel in staat geweest om de onderwijsroute aan te besteden.