Toelichting

--

Kwaliteit

De inzet van leegstaande of leeg komende panden en bundeling van functies is een continu proces. Ook het makelen van huisvestingsvragen en -aanbod is een continu proces. 

Achterlaatlocaties worden vroegtijdig gesignaleerd en tijdelijk in gebruik genomen terwijl er gemeentebrede  uitvraag is voor ander gebruik of andere functies.