Toelichting

--

Kwaliteit

De eerste stappen zijn gezet door middel van het opstellen van een plan van aanpak. Na het afronden van Het Mobiliteitsplan, waar de Parkeervisie een onderdeel van is, wordt het project 'Modernisering' verder opgepakt. Een onderdeel van dit project is mogelijk het uitbreiden van reguleringsvormen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn het invoeren van fiscaal parkeren.