Toelichting

--

Kwaliteit

Conform planning is het interne netwerk van circa 40 medewerkers in mei en in oktober bijeen geweest voor een inspiratiesessie.