Toelichting

--

Kwaliteit

We hebben in 2021 de samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties en samenwerkingspartners zoals het Goois Natuurreservaat en de Dierenbescherming gecontinueerd. Dit draagt bij aan het verbeteren van de leefomgeving van dieren en het verminderen van dierenleed. De versterkte samenwerking met de Regio Gooi en Vechtstreek heeft geresulteerd in een solide regionale aanpak voor dierenwelzijn en een verhoogde financiële bijdrage voor onze samenwerkingspartners waardoor zij hun taken goed kunnen blijven uitvoeren.