Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben wij gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuw gezondheidsbeleid voor de periode 2022-2025. In september 2021 zijn de resultaten van de gezondheidsmonitor voor volwassenen en senioren beschikbaar gekomen. Deze informatie vormt de basis voor ons gezondheidsbeleid. De nota gezondheidsbeleid wordt naar verwachting in februari 2022 vastgesteld.