Toelichting

--

Kwaliteit

Bij de uitvoering van het project Eikenlaan (Muiderberg) hebben wij hemelwater van daken, dat naar de straatzijde wordt geleid, afgekoppeld. Bij het project Beerensteinerlaan en omgeving (Bussum) doen wij dit niet. Bij alle grote project die wij in 2021 voorbereidden, hebben wij het afkoppelen van hemelwater van daken, dat naar de straatzijde wordt geleid, als uitgangspunt gehanteerd.