Toelichting

--

Kwaliteit

Coöperatie Gastvrije Randmeren en de Samenwerking Maaien Waterplanten IJmeer - Markermeer hebben ook in 2021 maaiwerk ten behoeve van waterrecreatie uitgevoerd in het Gooimeer en het IJmeer.