Toelichting

--

Kwaliteit

We hebben in  2021 twee bijeenkomsten georganiseerd vanuit het lokale netwerkbijeenkomst "Een tegen Eenzaamheid". Circa 30 partners hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten. Het programma omvatte theater, een ervaringsverhaal en inhoudelijke workshops. In het netwerk is afgesproken om  in het vervolg jaarlijks twee netwerkbijeenkomsten te organiseren.