Toelichting

--

Kwaliteit

We hebben d.m.v. onderzoeken bijgedragen aan de concrete planvorming als uitwerking van de MIRT studie oostkant Amsterdam. Het functioneren van de P+R Muiden en de P+R Bussum Zuid waren hier onderdeel van.
Wij hebben aangegeven dat bij de verdere planvorming integrale en gebiedsgerichte oplossingen uitgangspunten zijn. Wij denken daarbij aan maatregelen als slimme bus- en meerijddiensten, verdichting rondom knooppunten, realiseren van een (snel)fietsroutenetwerk, en verbeteren van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer.