Toelichting

--

Kwaliteit

Het afgelopen jaar is het interne proces voor het behandelen van initiatieven verbeterd. Er wordt op een efficiënte wijze gewerkt. De lijnen binnen de organisatie zijn nu kort en hierdoor kunnen wij initiatiefnemers beter faciliteren en stimuleren om hun ideeën te realiseren.