Toelichting

--

Kwaliteit

We hebben in 2021 heldere criteria opgesteld, voor het beoordelen van een initiatief. Zo kunnen we de initiatiefnemer snel duidelijkheid geven of het initiatief opgepakt wordt door de Initiatieventafel en wat dat dan betekent.
Criteria zijn o.a. de kansrijkheid van het idee, de meerwaarde voor (een deel van) de samenleving en de eis dat meerdere mensen vanuit een wijk betrokken zijn.