Toelichting

--

Kwaliteit

Middels het in de Perspectiefnota 2021 geïntroduceerde instrument ‘kapitaallastenplafond’ zijn dit jaar door het college keuzes voorgelegd aan de raad om het volume aan voorgenomen investeringen te begrenzen, zodat sprake blijft van een aanvaardbaar niveau aan kapitaallasten. Dit heeft geleid tot heroverwegingen en keuzes op het gebied van ambities.