Toelichting

--

Kwaliteit

Via de Duurzaamheidslening zijn inwoners van onze gemeente met een eigen huis gestimuleerd zonnepanelen te plaatsen. Meer informatie hierover treft u aan in paragraaf 4.3.1. 
Daarnaast is Wattnu in opdracht van de gemeente gestart met het project 1.000 Dakenplan. Dit project heeft tot doel om ondernemers met een (bedrijfs)dak >250m2 te stimuleren zonnepanelen te plaatsen. Inmiddels zijn er 1.330 geschikte daken geïnventariseerd. Met 23 ondernemers zijn adviesgesprekken gestart over de plaatsing van zonnepanelen. Bij 3 ondernemers is inmiddels een zonnepanelenproject gerealiseerd. Voor de realisatie van zonnepanelenprojecten wordt een beroep gedaan op landelijk beschikbare middelen en middelen van de ondernemer zelf. 
Verder is er samenwerking met de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek, die het project Stimulerend Toezicht uitvoert om het besparen van energie bij bedrijven te stimuleren.